Rembrandt etsen folio

Rembrandt Etsen

Uit het rijks prentenkabinet te Amsterdam

Drie portefeuilles in harde kaft met linnen bekleed, ieder met twaalf losse vellen zwaar papier met lichtdrukken van etsen van Rembrandt.
Uitgegeven in 1914 door de Koninklijke Stearine Kaarsenfabriek Gouda, onder leiding van en met een inleiding door J. Philip van der Kellen Dzn.

Onderaan deze pagina staat een link naar de etsen.

Indertijd is de uitgave besproken in o.a. de tijdschriften Elsevier en De Beweging. De artikelen gaan met name in op de voor die tijd nieuwe lichtdruk-techniek, die de etsen voor een breder publiek toegankelijk maakt. Des te frappanter is het dat we meer dan honderd jaar later de etsen via internet op een computerscherm kunnen bewonderen.

De prenten die men voor zich krijgt zijn lichtdrukken, zij missen dus het eigenaardige karakter van de ets: de onmiddelijke afdruk van een gesneden en gebeten plaat te zijn. Ook is in de effenheid op het gladde papier een zekere koude die niet behoort bij het oorspronkelijk. Maar wie door eigen herinnering of verbeelding een ietwat vollere toon, een 'ick en weet niet wat' van dichterlijke energie vermag toetevoegen, vindt hier de door Rembrandt gegeven voorstelling in al haar gevoeligheid en volledigheid van teekening gereed voor zijn beschouwing. Dat beschouwing en vergelijking zich in de rust van ons huis en onder ons eigen lamplicht over zoovele van Rembrandts etsen kunnen uitstrekken, is een genot waarvoor menigeen uitgeefster en bewerkers danken zal.

Bron: [tijdschrift] De Beweging. Jaargang 10. W. Versluys, Amsterdam 1914 [p. 111-112]

Men moet daarom een reproductie van een van Rembrandts etsen niet naast het origineel leggen ter vergelijking; dit kan niet, de wijze van bewerking is anders en buitendien mist die afdruk het fluweelige, het persoonlijke, van den oorspronkelijken ets; maar toch is het wel gewenscht dat die reproductie zoo goed mogelijk zij.
Ten eerste is zij dit aan het kunstwerk zelf verplicht en ten tweede heeft zoo'n reproductie waarde om ons een indruk van het origineel te geven.
Wij zien de voorstelling, de compositie, de zwart en wit verdeeling, de eigene behandeling van den etser; wij kunnen waardeeren voor zoover iedere afbeelding de werkelijkheid nabij komt doch ook in essentieele punten daarvan verschilt.
Over het geheel genomen echter zijn de meeste zeer goed geslaagd en zullen zij er zeker toebijdragen, dat menschen, die vroeger wellicht nooit over Rembrandts etsen gedacht hebben, er nu eenig inzicht in krijgen, en er toe komen de collectie in het Prentenkabinet eens te gaan zien.

Bron: [tijdschrift] Elsevier Maandschrift, Juli 1914 [p. 72-73]Klik op de ikonen hieronder om de etsen te bekijken.

Portefeuille II.
Portretten


Direct naar de inleiding op portefeuille II.

Portefeuille III.
Land­schappen


Direct naar de inleiding op portefeuille III.Bedankt voor het delen van deze pagina.
Op je smartphone gebruik je de deel-functie van de browser.

email wp@waterlily-unlimited.nl privacy verklaring powered by waterlily-unlimited V7.5web statistics